LATARUM Hakkında

Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM)

Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM) Kocaeli Üniversitesi’nin Teknoparkında faaliyet gösteren bir birimi olarak 2005 yılında kurulmuştur. Kuruluş gününden bu yana çok aktif olarak çalışan merkezimiz yapılan sanayi projeleri ile üniversitemizin endüstriye açılan pencerelerinden biridir.

Merkezin temel amacı ülkemizin öncelikli alanlarından biri olan "Fotonik" konusunda lisansüstü öğrenci yetiştirmek ve ulusal-uluslararası projeler yapmaktır.


Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

2018 Yılı Faaliyet Raporu

Misyon / Vizyon
Hedefler / İleri Görüş

Disiplinler Arası İşbirliği

Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesi.

Ürüne Yönelik Projeler

Bilimsel çalışmaların endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürüne dönüştürülmesi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Geliştirilen ürünlerin sanayinin kullanımına sunularak katma değer yaratılması.

Akademik Çağdaşlık

En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış eleman yetiştirilmesi.

YÖNETİM

Özcan Gündoğdu
Prof. Dr.
Müdür

Ersin Kayahan
Prof. Dr.
Müdür Yrd.

Levent Candan
Öğr. Gör.
Araştırmacı

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Özcan Gündoğdu Başkan
Prof. Dr. Nilgün Fığlalı Üye
Prof. Dr. Ersin Kayahan Üye
Prof. Dr. Oğuzhan Urhan Üye

Sertifikalı Lazer Güvenlik Eğitimleri
Eğitim alma konusunda sizlere yardımcı olabiliriz.Ayrıntılı Bilgi