LATARUM Hakkında

Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM)

Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM), 2004 yılında 'birim' olarak kurulmuş ve 2005 yılında YÖK onayıyla "merkez" statüsü verilmiştir.

Amaçlar doğrultusunda, LATARUM lazer teknolojileri araştırma ve uygulamaları üzerine Kocaeli il sınırları içinde bulunan kamu ve özel kuruluşlarla karşılıklı iletişim kurmaktadır. Bölgenin ihtiyaçları ve olanakları araştırılarak bu doğrultuda projeler hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na ve TÜBİTAK'a sunulmaktadır.


İlim tercüme ile olmaz; Tetkikle ile olur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

2017 Yılı Faaliyet Raporu

Misyon / Vizyon
Hedefler / İleri Görüş

Disiplinler Arası İşbirliği

Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesi.

Ürüne Yönelik Projeler

Bilimsel çalışmaların endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürüne dönüştürülmesi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Geliştirilen ürünlerin sanayinin kullanımına sunularak katma değer yaratılması.

Akademik Çağdaşlık

En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış eleman yetiştirilmesi.

YÖNETİM

Özcan Gündoğdu
Prof. Dr.
Müdür

Ersin Kayahan
Prof. Dr.
Müdür Yrd.

Levent Candan
Öğr. Gör.
Araştırmacı

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Özcan Gündoğdu Başkan
Prof. Dr. Nilgün Fığlalı Üye
Prof. Dr. Ersin Kayahan Üye
Prof. Dr. Oğuzhan Urhan Üye
Doç. Dr. Taygun Güray Üye

Sertifikalı Lazer Güvenlik Eğitimleri
Eğitim alma konusunda sizlere yardımcı olabiliriz.Ayrıntılı Bilgi